LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Áp dụng từ: 26/06/2017 đến 02/07/2017

26 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
26-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
27-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
28-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
29-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
30-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-07-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-07-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.