LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-01-2020
Sáng
Từ: 8h00-9h30 Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Đào tạo, P.TC-HC,
Toàn thể đảng viên
P.Đọc-Tầng 5-Nhà G
Chiều
Thứ 3
21-01-2020
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 GS.Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường chúc tết Cán bộ chủ chốt và Tổ trưởng các đơn vị P.TC-HC, VP.HT
Cán bộ chủ chốt và Tổ trưởng các đơn vị
Phòng họp E201
Thứ 4
22-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-01-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
24-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-01-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-01-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.