LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Áp dụng từ: 27/02/2017 đến 05/03/2017

09 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
27-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
28-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-03-2017
Sáng
Từ: 7h20-8h5 Chào cờ tháng 3 - Phát động phong trào thi đua tháng TN - cuộc thi ảnh và bài viết dấu ấn HPU Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; P.QHCC&HTQT và CB.QLSV các Khoa
GS.Hiệu trưởng; CT.HĐQT, Cán bộ Chủ chốt, GV; CB.QLSV các Khoa và SV khối học sáng
Sân trường khu GĐ
Chiều
Từ: 16h40-17h30 Chào cờ tháng 3 - Phát động phong trào thi đua tháng TN - cuộc thi ảnh và bài viết dấu ấn HPU Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; P.QHCC&HTQT và CB.QLSV các Khoa
GS.HT, CT.HĐQT, CB.Chủ chốt, GV, CB.QLSV các Khoa và SV khối học chiều
Sân trường khu GĐ
Thứ 5
02-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
03-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-03-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-03-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.