LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Áp dụng từ: 26/10/2020 đến 01/11/2020

44 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
26-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
27-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
28-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
29-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
30-10-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
31-10-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
01-11-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.