LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Áp dụng từ: 11/12/2017 đến 17/12/2017

50 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
11-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
12-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
13-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
14-12-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
15-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
16-12-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
17-12-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.