LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Áp dụng từ: 16/10/2017 đến 22/10/2017

42 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
19-10-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
21-10-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-10-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.