LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 16/01/2017 đến 22/01/2017

03 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
19-01-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Trao tặng quà tết cho SV có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở bảo trợ XH P.TC-HC; Đoàn TN-Hội SV; Ban CTSV và các CB.QLSV các Khoa
GS.HT, BT Đoàn, Cán bộ chủ chốt; CB.QLSV các Khoa và SV có hoàn cảnh khó khăn.
Hội trường F301
Hôm nay
20-01-2017
Sáng
Từ: 8h00 Xét miễn giảm học phí năm học 2016-2017 cho SV Ban CTSV
GS.HT, BT Đoàn, TP.Đào tạo, TP.KH-TC, TP.TC-HC, TP.NCKH&ĐBCL, TB.Thanh tra cùng CB.QLSV các Khoa
Phòng họp E201
Chiều
Thứ 7
21-01-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-01-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.