LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Áp dụng từ: 12/03/2018 đến 18/03/2018

11 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
12-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
13-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
14-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
15-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
16-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
17-03-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
18-03-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.