LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Áp dụng từ: 11/01/2021 đến 17/01/2021

02 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
11-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
12-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
13-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
14-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
15-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
16-01-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
17-01-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.