LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 24/04/2017 đến 30/04/2017

17 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
24-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
25-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
26-04-2017
Sáng
Từ: 10h00-11h00 Tư vấn về giới tính; sức khỏe sinh sản và sắc đẹp phụ nữ Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; CB.QLSV và BV. Phụ sản An Thịnh
Sinh viên Nữ - khối học sáng
Hội trường F301
Chiều
Từ: 16h00-17h00 Tư vấn về giới tính; sức khỏe sinh sản và sắc đẹp phụ nữ Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; CB.QLSV các khoa và BV.Phụ sản An Thịnh
Sinh viên Nữ - khối học chiều
F301
Thứ 5
27-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
28-04-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.