Thứ bảy, 19/10/2019 - 01:15:45

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu 2

Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ (một buổi chiều) 213/216 hộ đã nhận đủ tiền đền bù 13 tỷ đồng và ký giao đất cho Trường. Việc đó nói lên công tác vận động quần chúng của Đảng uỷ, của Uỷ ban nhân dân xã, của Huyện cũng như sự cộng tác, phối hợp hành động chặt chẽ giữa nhà trường và địa phương.

 

Mặt khác, dân không kêu ca hay phàn nàn điều gì và họ đã sẵn sàng giao đất ngay, điều đó chứng tỏ công tác vận động của Ban đền bù giải phóng mặt bằng hết sức đúng đắn và vô cùng to lớn. Với thành công bước đầu to lớn như vậy, chắc chắn Dự án xây dựng khu II của trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ được nhanh chóng triển khai để khỏi phụ lòng tin của nhân dân xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ tại Nghị quyết số 05/2005, ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế văn hóa - thể dục thể thao và Nghị định số 53/2006/NĐ-CP , ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, Trường Đại học Dân lập Hải phòng được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 12 năm thành lập đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập quốc tế, với số lượng sinh viên hàng năm nhập trường ngày càng tăng, với cơ sở hiện có Trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên. Chính vì lẽ đó, lãnh đạo Nhà trường đã có có văn bản trình  Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng phê duyệt “Dự án xây dựng khu II Trường Đại học dân lập Hải phòng” tại Giấy chứng nhận đầu tư số 02121000153, ngày 27 tháng 12 năm 2007 đặt tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy thành phố Hải phòng. Khu II của Trường có tổng diện tích là 119.572.6 m2.

Ngày 19/9/2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng có Quyết đinh số 1550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tổng thể khu II Trường Đại học Dân lập Hải phòng kèm theo bản đồ Quy hoạch  được duyệt tỷ lệ 1/1000 ( xem bản đồ ).

Từ khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Nhà trường đã cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ làm việc với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, UBND Xã Minh Tân nhằm xúc tiến các thủ tục để nhanh chóng trình UBND thành phố giao đất cho Trường thực hiện Dự án.

Để đáp ứng được số lượng sinh viên tăng từ 8000 năm 2008 lên 12.000 năm 2015 và đến năm 2020 lên tới 15.000 sinh viên, đòi hỏi Nhà trường phải khẩn trương xây dựng khu II.

Nhà trường đã triển khai thi tuyển phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã chọn được phương án hợp lý để xây dựng khu II theo đúng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và quy chuẩn về thiết kế quy hoạch trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem sơ đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Tổng hợp kinh phí khái toán cho Dự án khu II  Đại học Dân lập Hải phòng vào khoảng trên 500 tỷ đồng.

 


Kể từ khi được giao đất, Dự án xây dựng khu II của trường Đại học Dân lập Hải phòng dự kiến xậy dựng trong 05 năm, được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I: Từ năm 2009-2010 (2 năm) xây dựng cơ sở hạ tầng, giai đoạn II: từ năm 2011- 2015 hoàn thành đưa Dự án vào sử dụng.

Ngay từ bước đầu tiên khi tìm địa điểm xây dựng Khu II, Lãnh đạo trường Đại học Dân lập Hải Phòng sau khi đi khảo sát một số nơi đã  tìm đến Đảng Ủy, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân, đã được sự đồng tình ủng hộ  của lãnh đạo và nhân dân  xã Minh Tân. Đây là xã Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên đây cũng là một vùng thuần nông rất nghèo, với nhiều hộ nghèo được xếp số 1 của Thành phố. Việc có một trường đại học đặt tại xã nhà  sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội, cũng như đẩy mạnh kinh tế phát triển, đồng thời thu hút con em lao động nghèo nhưng rất hiếu học có thêm điều kiện được học hành để trưởng thành, có kiến thức khoa học kỹ thuật làm giàu cho bản thân gia đình, cho quê hương và cho xã hội.

Mặt khác khi có Trường, nhân dân trong xã sẽ có điều  kiện phát triển các loại hình dịch vụ, phục vụ cho Sinh viên của Trường, kinh tế sẽ được tăng trưởng.

 


Vì vậy, khi Dự án được Thành phố phê duyệt, nhân dân xã Minh Tân đã nhiệt tình ủng hộ, những hộ dân có phần đất bị thu hồi sẵn sàng ủng hộ Nhà trường khẩn trương cùng các ngành hữu quan của Huyện và Thành phố hoàn tất các thủ tục giao đất.

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ kinh phí  để đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo kế hoạch./.


KS. Lê Hữu Tân - Phòng Hành chính Tổng hợp

Minh Sơn

Truy cập: 938 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.